ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

eWomen-WP1_D1_V2: 1.1_Project Management Manual [PDF]

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

eWomen-WP2_D1_2.1. Questionnaires and Report on the Scientific Approach [PDF]

eWomen-WP2_D2_ Report on the Social Research Findings regarding the use of ICT [PDF]

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

eWomen-WP3_D1_ New trends in women employability [PDF]

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

eWomen-WP4_D1_ Project Quality Plan [PDF]

eWomen-WP4_D2_1_Quality Report for Month 1 – Month 9 [PDF]

eWomen-WP4_D2_2_ Quality Report for Month 10 – Month 14,5 [PDF]

eWomen-WP4_D3_ Risk Management Manual [PDF]

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

eWomen-WP5_D1_ Dissemination and Awareness Plan [PDF]

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

eWomen-WP6_D1_1_eWomen Exploitation Plan NCSR “D” Exploitation Plan [PDF]

eWomen-WP6_D1_2_ GSGE Exploitation Plan [PDF]

eWomen-WP6_D1_3_ SEPE Exploitation Plan [PDF]

eWomen-WP6_D1_4_ CRE.THI.DEV. Exploitation Plan [PDF]

eWomen-WP6_D1_5_ ECWT Exploitation Plan [PDF]

eWomen-WP6_D2_e-Women Business Innovation Center Feasibility Study [PDF]