Ημερίδα με θέμα “Καινοτομία και Απασχολησιμότητα Γυναικών” Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 (16/02/2017)

Στο πλαίσιο του έργου ieWOMEN, σας προσκαλούμε σε Ημερίδα με θέμα “Innovation & Employability for Women”, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017, στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

Η ημερίδα έχει ως στόχο να αναδείξει την τρέχουσα εξέλιξη της τεχνολογίας όσον αφορά τη συμμετοχή και την ευαισθητοποίηση των γυναικών και ιδιαίτερα των νέων σε τεχνολογίες ΤΠΕ και τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση τους στον τομέα της απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και θα φιλοξενήσει ομιλητές από την Ελλάδα και την Ε.Ε.

Το έργο Innovation and Employability for Women-Καινοτομία και Απασχολησιμότητα Γυναικών (ie-Women) χρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009-2014, με φορέα ελέγχου τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Το έργο υλοποιείται από το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής (ΣΕΠΕ), τη Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων (ΓΓΙΦ), τη συμβουλευτική εταιρία ΔΗΣΚΕΑΝ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Γυναίκες στις Τεχνολογίες στη Νορβηγία (European Center for Women in Technology-ECWT).

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν κατόπιν εγγραφής.

Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. 

Για να δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας και να δηλώσετε συμμετοχή, πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες: info@iewomen.eu.