Έρευνα για τα οφέλη των δεξιοτήτων ΤΠΕ ως προς την απασχολησιμότητα και την Επιχειρηματικότητα των γυναικών (15/06/2016)

Tον Ιανουάριο του 2016 μια κοινοπραξία πέντε εταίρων από την Ελλάδα και τη Νορβηγία εντάχθηκε στο έργο με τίτλο «Καινοτομία και Απασχολησιμότητα για τις γυναίκες (e-women) - μια συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ - European Economic Area).

Το έργο επικεντρώνεται στη διερεύνηση, ανάλυση και τεκμηρίωση των δυνατοτήτων που παρέχει το internet, τα κοινωνικά δίκτυα και οι λοιπές τεχνολογίες επικοινωνίας για τη μείωση των εργασιακών ανισοτήτων, και την προώθηση νέων ευκαιριών για την Επιχειρηματικότητα και την Απασχόληση των γυναικών όλων των ηλικιών.

Για το σκοπό αυτό, το έργο περιλαμβάνει την περιγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων που προσφέρονται μέσω online δικτύων, εργαλείων και αγορών, καθώς και επαγγελματικά και εκπαιδευτικά κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες e-learning.

Παράλληλα, μέσω επιστημονικής έρευνας θα καταγράψει και θα αναλύσει την τρέχουσα χρήση του διαδικτύου για σκοπούς απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και την ευαισθητοποίηση των νέων γυναικών στην Ελλάδα σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης και που προσφέρονται από το διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα και τις νέες τεχνολογίες.

Κύρια αποτελέσματα του έργου αναμένονται να είναι:

• Ο σχεδιασμός και η προετοιμασία εκπαιδευτικών πακέτων που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες τάσεις και ανάγκες.

• Η οργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των γυναικών και την ενθάρρυνση της χρήσης του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων ειδικότερα ως προς την απασχολησιμότητα και την επιχειρηματικότητα.

• Η εκπόνηση των προδιαγραφών και η δημιουργία ενός κέντρου έρευνας και καινοτομίας για τις γυναίκες.

Οι συμμετέχουσες στην έρευνα θα λάβουν κατά προτεραιότητα κωδικούς πρόσβασης στο διαδικτυακό υλικό και στα ηλεκτρονικά μαθήματα βελτίωσης των αναγκαίων δεξιοτήτων τους, ενώ θα ενημερώνονται τακτικά μέσω της ιστοσελίδας του έργου για τις δυνατότητες αξιοποίησης των ΤΠΕ, όσο αναφορά την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα (συμπεριλαμβανομένης της αυτό-απασχόλησης).

 

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του e-Women