Ολοκληρώθηκε η έρευνα για τα οφέλη των δεξιοτήτων ΤΠΕ ως προς την απασχολησιμότητα και την Επιχειρηματικότητα των γυναικών (14/10/2016)

Η επιστημονική έρευνα για τη διερεύνηση, ανάλυση και τεκμηρίωση των δυνατοτήτων που παρέχει το internet, τα κοινωνικά δίκτυα και οι λοιπές τεχνολογίες επικοινωνίας για τη μείωση των εργασιακών ανισοτήτων και την προώθηση νέων ευκαιριών για την Επιχειρηματικότητα και την Απασχόληση των γυναικών όλων των ηλικιών, στο πλαίσιο του e-Women ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Τα αποτελέσματα της θα ανακοινωθούν σύντομα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων έργου.

Θερμές ευχαριστίες για όσους συνέβαλαν στην επίτευξη του στόχου της συλλογής των απαραίτητων απαντήσεων.

 

Με εκτίμηση,

Η Ομάδα του e-Women